Zo min mogelijk woorden: Wat is codependentie?

wat is Jun 16, 2017

Codependentie is eigenlijk het simpelst samen te vatten als volgt:

Jezelf te veel laten beïnvloeden door anderen.

En dat werkt twee kanten uit! Vaak denkt men bij 'Jezelf laten beïnvloeden' vanuit de gedachte 'De ander heeft iets nodig van degene die beïnvloed wordt'. De beïnvloeding wordt actief uitgevoerd door de ander.

Bedenk het eens andersom. Het gedrag van anderen, ook al is het gedrag in kwestie niet op jou gericht, kan een persoon met codependent gedrag alsnog beïnvloeden!

De codependent laat zich beïnvloeden, en gaat reageren. Ook al is er geen vraag om reactie geweest, of heeft het niets met de codependent te maken.

De codependent kan angstige gevoelens ervaren, bang voor veranderingen. De codependent kan hulp gaan aanbieden, omdat deze zich over de ander bekommert. De codependent kan de ander gaan proberen te manipuleren, bewust maar vaak juist onderbewust.

Een gebalanceerd persoon laat de ander zijn/haar gang gaan, en zal niet ongevraagd advies geven, of richting gaan proberen te geven aan een gebeurtenis, en heeft niet de gevoelens die een codependent kan ervaren. De gebalanceerd persoon zal zich er pas mee gaan bemoeien, wanneer gevraagd, of wanneer het de persoon zelf betreft. Wanneer men iets doet wat over de grens van deze persoon gaat.

Brug van empathie

Een gebalanceerd persoon weet te luisteren zonder geneigd te zijn advies te gaan geven of een oplossing aan te gaan bieden. Dit doet ze pas, wanneer er duidelijk naar gevraagd wordt. In ieder geval niet direct of binnen een aantal seconden. Een codependent is vaak al lang over de brug van empathie heen gerend, en weet vaak heel goed te benoemen hoe de ander zich voelt of wat deze denkt. Als er dan gevraagd wordt; 'Wat denk je zelf hierover?', weet men het niet te benoemen.

De codependent is over de brug van empathie gestormd, en weet de weg terug vaak niet meer.

Een gebalanceerd persoon ontmoet de ander halverwege, en als deze persoon de brug alsnog oversteekt, weet men in ieder geval heel goed de weg terug te vinden.

Een mooi gedicht dat dit perfect beschrijft:

If I am I because I am I,

And you are you because you are you,
Then I am and you are.

But if I am I because you are you,

And you are you because I am I,
Then I am not and you are not.

-Rabbi Mendel

Codependentie is veel meer dan dit alleen, maar dan zou ik het doel van deze blogpost voorbij schieten.